Вписани услуги и режими за определен период в Регистър на услугите