Административни услуги, предоставяни от една централна администрация или от един вид териториална администрация във времето