Кметство Ореш

Център
 • с. Ореш

Кмет
 • Любомир Александров Иронов

Седалище и адрес
  • Област: Велико Търново
  • Община: Свищов
  • Населено място: с. Ореш

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • 8 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06328)
  • Телефон: 06328/20 23, 20 86
  • Е-mail: kmetstvooresh@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Ореш