Кметство Морава

Център
 • с. Морава

Кмет
 • Петко Ангелов Божанов

Седалище и адрес
  • Област: Велико Търново
  • Община: Свищов
  • Населено място: с. Морава

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • 8 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (0631)
  • Телефони: 0631/98080, 0882386479
  • Е-mail: kmetstvo_morava@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Морава