Кметство Козловец

Център
 • с. Козловец

Кмет
 • Борис Ангелов Велев

Седалище и адрес
  • Област: Велико Търново
  • Община: Свищов
  • Населено място: с. Козловец

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • 8 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06325)
  • Телефон: 06325/24 20, 24 18
  • Е-mail: rum_kk@mail.bg

Населени места в кметството
  • с. Козловец