Кметство Драгомирово

Център
 • с. Драгомирово

Кмет
 • Марин Николов Крачунов

Седалище и адрес
  • Област: Велико Търново
  • Община: Свищов
  • Населено място: с. Драгомирово

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • 8 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (063202)
  • Телефони: (063202)650, 0884057578
  • Е-mail: kmetstvo_dragomirovo@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Драгомирово