Кметство Горна Студена

Център
 • с. Горна Студена

Кмет
 • Лорета Андреева Костадинова

Седалище и адрес
  • Област: Велико Търново
  • Община: Свищов
  • Населено място: с. Горна Студена

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • 8 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06321)
  • Телефон: 06321/26 20, 26 21

Населени места в кметството
  • с. Горна Студена