Кметство Вардим

Център
 • с. Вардим

Кмет
 • Сенка Пенчева Добрева

Седалище и адрес
  • Област: Велико Търново
  • Община: Свищов
  • Населено място: с. Вардим

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • 8 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06324)
  • Телефон: 06324/22 34, 22 36

Населени места в кметството
  • с. Вардим