Кметство Българско Сливово

Център
 • с. Българско Сливово

Кмет
 • Радослав Георгиев Атанасов

Седалище и адрес
  • Област: Велико Търново
  • Община: Свищов
  • Населено място: с. Българско Сливово

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • 8 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06323)
  • Телефони: 06323/26 14, 26 21, 0882392281
  • Е-mail: kmetstvo_bslivovo@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Българско Сливово