Кметство Алеково

Център
 • с. Алеково

Кмет
 • Димитър Костадинов Василев

Седалище и адрес
  • Област: Велико Търново
  • Община: Свищов
  • Населено място: с. Алеково

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • 8 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06322)
  • Телефони: (06322)22 26, 0886431141

Населени места в кметството
  • с. Алеково