Кметство Орловец

Център
 • с. Орловец

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Велико Търново
  • Община: Полски Тръмбеш
  • Населено място: с. Орловец
  • Пощенски код: 5187

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Обедна почивка от 12,00ч. до 13,00 ч.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (0641403)
  • Телефони: (0641403)260, 0889845848
  • Е-mail: orlovec_1950@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Орловец