Кметство Караисен

Център
 • с. Караисен

Кмет
 • Стефан Андонов Николов

Седалище и адрес
  • Област: Велико Търново
  • Община: Павликени
  • Населено място: с. Караисен
  • Адрес: с. Караисен, ул. "Първа" № 14
  • Пощенски код: 5230

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Петдневна работна седмица от понеделник до петък включително. Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06132)
  • Телефони: 061098115, 061098108, 0896773662, 0882625639
  • Е-mail: karaisen@pavlikeni.bg

Населени места в кметството
  • с. Караисен