Кметство Бяла черква

Център
 • гр. Бяла черква

Кмет
 • Албена Йорданова Тодорова

Седалище и адрес
  • Област: Велико Търново
  • Община: Павликени
  • Населено място: гр. Бяла черква
  • Адрес: гр. Бяла черква, ул. "Бачо Киро" № 84
  • Пощенски код: 5220

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Петдневна работна седмица от понеделник до петък включително. Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа.

Данни за кореспонденция

Населени места в кметството
  • гр. Бяла черква