Кметство Филипово

Център
 • с. Филипово

Кмет
 • Фаим Ахмед Молла

Седалище и адрес
  • Област: Благоевград
  • Община: Банско
  • Населено място: с. Филипово
  • Адрес: с.Филипово, обл.Благоевград
  • Пощенски код: 2775

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • нормално

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (074409)
  • Телефон: 0887001834

Населени места в кметството
  • с. Филипово