Кметство Долна Оряховица

Център
 • гр. Долна Оряховица

Кмет
 • Йордан Георгиев Байчев

Седалище и адрес
  • Област: Велико Търново
  • Община: Горна Оряховица
  • Населено място: гр. Долна Оряховица

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • зпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
   организира провеждането на благоустройствени, комунални и други

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06173)
  • Телефон: 06173/24-06

Населени места в кметството
  • гр. Долна Оряховица