Кметство Никюп

Център
 • с. Никюп

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Велико Търново
  • Община: Велико Търново
  • Населено място: с. Никюп

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • 8

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06121)
  • Телефони: (06121)2525, 0882 559 001
  • Е-mail: yordanka.atanasova@veliko-tarnovo.bg

Населени места в кметството
  • с. Никюп