Кметство Острица

Център
 • с. Острица

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Русе
  • Община: Две могили
  • Населено място: с. Острица
  • Адрес: с. Острица, ул. Георги Димитров № 43
  • Пощенски код: 7161

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • от 8.00 часа до 12.00 часа; от 13.00 часа до 17.00 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (081464)
  • Телефони: (081464)264, 0890406342
  • Е-mail: ostrica@dvemogili.egov.bg
  • Уеб сайт: www.dvemogili.egov.bg

Населени места в кметството
  • с. Острица