Кметство Челник

Център
 • с. Челник

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Ямбол
  • Община: Тунджа
  • Населено място: с. Челник
  • Адрес: с. Челник, ул. "Христо Ботев" № 20
  • Пощенски код: 8678

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Работно време: 8:00 часа до 12:00часа и от 13:00 часа до 17:00часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (04778)
  • Телефон: (04778)2310
  • Факс: не
  • Е-mail: chelnik@tundzha.net

Населени места в кметството
  • с. Челник