Кметство Бояджик

Център
 • с. Бояджик

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Ямбол
  • Община: Тунджа
  • Населено място: с. Бояджик
  • Адрес: с. Бояджик, пл. "Джон Атанасов" № 1
  • Пощенски код: 8640

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Работно време: 8:00 часа до 12:00часа и от 13:00 часа до 17:00часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (04793)
  • Телефон: (04793)2219
  • Факс: не
  • Е-mail: boyadzik@tundzha.net

Населени места в кметството
  • с. Бояджик