Кметство Болярско

Център
 • с. Болярско

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Ямбол
  • Община: Тунджа
  • Населено място: с. Болярско
  • Адрес: с. Болярско, ул. "Пробуда" № 35
  • Пощенски код: 8631

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Работно време: 8:00 часа до 12:00часа и от 13:00 часа до 17:00часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (04710)
  • Телефон: (04710)2230
  • Факс: не
  • Е-mail: bolyarsko@tundzha.net

Населени места в кметството
  • с. Болярско