Кметство Сухово

Център
 • с. Сухово

Кмет
 • Фикрет Байрам Байрам

Седалище и адрес
  • Област: Кърджали
  • Община: Ардино
  • Населено място: с. Сухово
  • Пощенски код: 6794

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • стандартно работно време

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (03656)
  • Телефон: 0885919762

Населени места в кметството
  • с. Сухово