Кметство Русалско

Център
 • с. Русалско

Кмет
 • Исмет Исмаил Мустафа

Седалище и адрес
  • Област: Кърджали
  • Община: Ардино
  • Населено място: с. Русалско

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • стандартно работно време

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (03651)
  • Телефон: (03651)4238

Населени места в кметството
  • с. Сполука
  • с. Дойранци
  • с. Аврамово
  • с. Русалско
  • с. Песнопой