Кметство Дедино

Център
 • с. Дедино

Кмет
 • Мехмед Исмаил Ахмед

Седалище и адрес
  • Област: Кърджали
  • Община: Ардино
  • Населено място: с. Дедино

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • стандартно работно време

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (03655)
  • Телефон: (03655)6229

Населени места в кметството
  • с. Дедино