Кметство Аспарухово

Център
 • с. Аспарухово

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Варна
  • Община: Дългопол
  • Населено място: с. Аспарухово
  • Пощенски код: 9260

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • почивка от 12.30до13.30 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (0517)
  • Телефони: 32250, 0884400325

Населени места в кметството
  • с. Аспарухово