Кметство Марулево

Център
 • с. Марулево

Кмет
 • Александър Иванов Парашкански

Седалище и адрес
  • Област: Благоевград
  • Община: Благоевград
  • Населено място: с. Марулево

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:30 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Общо и функционално управление на държавата на централно и местно ниво

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (359)
  • Телефон: (359)0897 061 192

Населени места в кметството
  • с. Марулево