Кметство Лешко

Център
 • с. Лешко

Кмет
 • Галина Станкева Велкова

Седалище и адрес
  • Област: Благоевград
  • Община: Благоевград
  • Населено място: с. Лешко

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:30 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Общо и функционално управление на държавата на централно и местно ниво

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (073)
  • Телефон: (073)860228

Населени места в кметството
  • с. Лешко