Кметство Дъбрава

Център
 • с. Дъбрава

Кмет
 • Методи Стойчев Стоянов

Седалище и адрес
  • Област: Благоевград
  • Община: Благоевград
  • Населено място: с. Дъбрава

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:30 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Общо и функционално управление на държавата на централно и местно ниво

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (+359)
  • Телефон: (+359)0893 405 676

Населени места в кметството
  • с. Дъбрава