Кметство Долно Войводино

Център
 • с. Долно Войводино

Кмет
 • Неше Кадир Мурад

Седалище и адрес
  • Област: Хасково
  • Община: Хасково
  • Населено място: с. Долно Войводино

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Работни дни - от Понеделник до Петък
   Почивни дни- Събота и Неделя

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (03719)
  • Телефон: 03719/2220

Населени места в кметството
  • с. Долно Войводино