Кметство Костелево

Център
 • с. Костелево

Кмет
 • Любомир Христов Кръстев

Седалище и адрес
  • Област: Враца
  • Община: Враца
  • Населено място: с. Костелево

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • 12-13 ч. Обедна почивка

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (092)
  • Телефон: (092)092602022
  • Е-mail: kostalevo@b-trust.org

Населени места в кметството
  • с. Костелево