Кметство Стоките

Център
 • с. Стоките

Кмет
 • ВЕНЦИСЛАВ КОСТОВ РУСЕВ

Седалище и адрес
  • Област: Габрово
  • Община: Севлиево
  • Населено място: с. Стоките

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Стандартно работно време, като кмета на кметство е на разположение и в извънустановеното работно време.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (067305)
  • Телефон: (067305)320
  • Е-mail: stokite@sevlievo.bg

Населени места в кметството
  • с. Стоките
  • с. Валевци
  • с. Купен
  • с. Селище
  • с. Угорелец
  • с. Попска
  • с. Тумбалово