Кметство Буря

Център
 • с. Буря

Кмет
 • Денчо Ганев Денчев

Седалище и адрес
  • Област: Габрово
  • Община: Севлиево
  • Населено място: с. Буря

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Стандартно работно време, като кмета на кметство е на разположение и в извънустановеното работно време.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06728)
  • Телефон: (06728)22-10
  • Е-mail: buria@sevlievo.bg

Населени места в кметството
  • с. Буря