Кметство Кузьово

Център
 • с. Кузьово

Кмет
 • Исмаил Мустафа Атип

Седалище и адрес
  • Област: Благоевград
  • Община: Белица
  • Населено място: с. Кузьово
  • Адрес: с.Кузьово
  • Пощенски код: 2788

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Почивка 12:30-13:00ч

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (074404)
  • Телефон: 0885300227

Населени места в кметството
  • с. Кузьово