Кметство Койнаре

Център
 • гр. Койнаре

Кмет
 • Денислав Луканов Динов

Седалище и адрес
  • Област: Плевен
  • Община: Червен бряг
  • Населено място: гр. Койнаре
  • Адрес: ул. Милчо Симеонов №64
  • Пощенски код: 5986

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • 08:00-12:00 и 13:00-17:00

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06573)
  • Телефон: (06573)2341

Населени места в кметството
  • гр. Койнаре