Кметство Кремен

Център
 • с. Кремен

Кмет
 • Димитър Петров Цуков

Седалище и адрес
  • Област: Благоевград
  • Община: Банско
  • Населено място: с. Кремен
  • Адрес: с.Кремен, обл. Благоевград
  • Пощенски код: 2771

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • нормално

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (074407)
  • Телефон: 0885517813
  • Е-mail: d.cukov@bansko.bg

Населени места в кметството
  • с. Кремен