Кметство Козар Белене

Център
 • с. Козар Белене

Кмет
 • Илия Ванков

Седалище и адрес
  • Област: Плевен
  • Община: Левски
  • Населено място: с. Козар Белене
  • Пощенски код: 5915

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • 8

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06531)
  • Телефони: (06531)2224, 0885284469
  • Е-mail: kmetstvo_kozar_belene@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Козар Белене