Кметство Българене

Център
 • с. Българене

Кмет
 • Йордан Любенов Дончев

Седалище и адрес
  • Област: Плевен
  • Община: Левски
  • Населено място: с. Българене
  • Пощенски код: 5923

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • обедна почивка от 12:00ч. до 13:00ч.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06532)
  • Телефони: (06532)2421, 0888281649
  • Е-mail: kmetstvobalgarene@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Българене