Кметство Карлуково

Център
 • с. Карлуково

Кмет
 • Марияна Борисова Иванова-Маринова

Седалище и адрес
  • Област: Ловеч
  • Община: Луковит
  • Населено място: с. Карлуково
  • Адрес: ул."Стара планина"№3
  • Пощенски код: 5782

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Осем часов работен ден

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06987)
  • Телефон: (06987)069872327
  • Е-mail: karlukovo@lukovit.bg

Населени места в кметството
  • с. Карлуково