Кметство Борово

Център
 • с. Борово

Кмет
 • Георги Найденов

Седалище и адрес
  • Област: Благоевград
  • Община: Гоце Делчев
  • Населено място: с. Борово

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Пълно работно време.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (0751)
  • Телефон: 0000000000

Населени места в кметството
  • с. Борово