Кметство Дунавци

Център
 • с. Дунавци

Кмет
 • Ганка Тодорова Богданова

Седалище и адрес
  • Област: Стара Загора
  • Община: Казанлък
  • Населено място: с. Дунавци

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • ..

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (0431)
  • Телефон: (0431)98 333
  • Е-mail: dunavtsi@municipality-kz.org

Населени места в кметството
  • с. Дунавци