Кметство Места

Център
 • с. Места

Кмет
 • Елена Атанасова Кюлева

Седалище и адрес
  • Област: Благоевград
  • Община: Банско
  • Населено място: с. Места
  • Адрес: с.Места, област Благоевград
  • Пощенски код: 2772

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • нормално

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (074409)
  • Телефон: 0889737171
  • Е-mail: e.kiyleva@bansko.bg

Населени места в кметството
  • с. Места