Кметство Струя

Център
 • с. Струя

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Бургас
  • Община: Руен
  • Населено място: с. Струя
  • Адрес: с. Струя, обл. Бургаска
  • Пощенски код: 8555

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Работното време е с прекъсване от 12.00ч до 13.00ч

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (05946)
  • Телефони: (05946)4020, 0892732685
  • Факс: (05946)4020
  • Е-mail: struya@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Струя