Кметство Средна махала

Център
 • с. Средна махала

Кмет
 • Мустафа Неждет Мустафа Е-mail: mahala@abv.bg

Седалище и адрес
  • Област: Бургас
  • Община: Руен
  • Населено място: с. Средна махала
  • Адрес: с. Средна Махала, обл. Бургаска
  • Пощенски код: 8581

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Работното време е с прекъсване от 12.00ч до 13.00ч

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (05948)
  • Телефони: (05948)2401, 0888546025
  • Факс: (05948)2401
  • Е-mail: mahala1@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Средна махала