Кметство Ръжица

Център
 • с. Ръжица

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Бургас
  • Община: Руен
  • Населено място: с. Ръжица
  • Адрес: с. Ръжица, обл. Бургаска
  • Пощенски код: 8530

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Работното време е с прекъсване от 12.00ч до 13.00ч

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (059408)
  • Телефон: (059408)272
  • Факс: (059408)272
  • Е-mail: sekretar1234@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Ръжица