Кметство Рожден

Център
 • с. Рожден

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Бургас
  • Община: Руен
  • Населено място: с. Рожден
  • Адрес: с. Рожден, обл. Бургаска
  • Пощенски код: 8539

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Работното време е с прекъсване от 12.00ч до 13.00ч

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (059407)
  • Телефони: (059407)516, 0882009734
  • Факс: (059407)516
  • Е-mail: rojden2@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Рожден