Кметство Припек

Център
 • с. Припек

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Бургас
  • Община: Руен
  • Населено място: с. Припек
  • Адрес: с. Припек, обл Бургаска
  • Пощенски код: 8537

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Работното време е с прекъсване от 12.00ч до 13.00ч

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (059407)
  • Телефони: (059407)362, 0885969646
  • Факс: (059407)362
  • Е-mail: pripek@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Припек