Кметство Люляково

Център
 • с. Люляково

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Бургас
  • Община: Руен
  • Населено място: с. Люляково
  • Адрес: с. Люляково, обл. Бургаска
  • Пощенски код: 8570

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Работното време е с прекъсване от12.00ч до 13.00ч

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (05942)
  • Телефони: (05942)2027, 0898272437
  • Факс: (05942)2027
  • Е-mail: lyulyakovoburgas@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Люляково