Кметство Вишна

Център
 • с. Вишна

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Бургас
  • Община: Руен
  • Населено място: с. Вишна
  • Адрес: с. Вишна, обл. Бургаска
  • Пощенски код: 8562

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • работното време е с почивка от 12.00ч до 13.00ч

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (05949)
  • Телефони: (05949)2287, 0885909714
  • Факс: (05949)2287
  • Е-mail: vishna1@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Вишна