Кметство Билка

Център
 • с. Билка

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Бургас
  • Община: Руен
  • Населено място: с. Билка
  • Адрес: с. Билка, обл. Бургаска
  • Пощенски код: 8551

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • работното време е с прекъсване от 12.00 до 13.00ч

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (05946)
  • Телефон: (05946)3020
  • Факс: (05946)3020
  • Е-mail: bilka_1@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Билка