Кметство Букова поляна

Център
 • с. Букова поляна

Кмет
 • Ахмед Заимов Ахмедов

Седалище и адрес
  • Област: Смолян
  • Община: Мадан
  • Населено място: с. Букова поляна

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • от 08.00-17.00 ч

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (0308)
  • Телефон: 0895466608
  • Е-mail: madanoba@gmail.bg

Населени места в кметството
  • с. Букова поляна