Кметство Давидково

Център
 • с. Давидково

Кмет
 • Севда Антимова Чолакова

Седалище и адрес
  • Област: Смолян
  • Община: Баните
  • Населено място: с. Давидково
  • Адрес: ул. "Европа" №100
  • Пощенски код: 4944

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • почивка от 12:00 часа до 13:00 часа

Данни за кореспонденция
  • Телефон: 0887444606
  • Е-mail: kmetstvo_davidkovo@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Давидково